Welkom bij de Meppel

Het schoolgebouw aan de Meppelweg 339-341 wordt verbouwd.

Vroeger was dit de R.K. Technische School St. Paulus. Daarna hebben er ook andere organisaties in gezeten. Zoals een school, kinderdagverblijf en het Residentie Orkest heeft hier gerepeteerd. Nu wordt er groots verbouwd en zal dit gebouw ‘de Meppel’ in september 2022 open gaan. 

Verschillende scholen, bedrijven en organisaties zullen zich gaan huisvesten en samenwerken in de Meppel. Zo zal het ruimte bieden aan meer dan 800 studenten van ROC Mondriaan. De school voor Entreeopleidingen en de school BAS gaan er onderwijs aanbieden. Er komen uitgebreide en moderne praktijkruimtes van horeca, dienstverlening en zorg, logistiek, wonen, bouw, retail en mobiliteit. 

De Meppel wordt een centrum voor leren, ontwikkelen en ontmoeten voor studenten én de buurt!