MonCoach Zuid West koppelt studenten die onderwijs volgen op de Meppel in Den Haag Zuid West aan een ervaren vrijwilliger uit het werkveld. In een coachingtraject kan de student samen met de vrijwilliger werken aan verschillende vaardigheden en competenties zoals: plannen en organiseren, netwerken, solliciteren, presenteren en zelfvertrouwen. Deze ervaring kan voor beide partijen nieuwe inzichten en leerervaringen opleveren. Een win-win situatie dus!

Waarom MonCoach?

Coaching van een student door een externe vrijwilliger die zelf ook ooit de stap van onderwijs naar arbeidsmarkt heeft gemaakt, maakt dat een student nog meer uit zichzelf en de opleiding kan halen. De coach is dan een rolmodel die de student net die extra motivatie en het enthousiasme geeft om te zoeken naar en het werken aan zijn eigen stip op de horizon. Door coach en student worden samen doelen vastgesteld waar ze tijdens het coachingstraject naartoe zullen werken. Net als alle studenten van ROC Mondriaan, kunnen alle studenten die naar school gaan op De Meppel (entreeopleiding, cursisten of jonge en volwassen nieuwkomers), zich hier voor aanmelden.

Voor de coaching van onze studenten die onderwijs volgen op de Meppel zoeken wij vrijwilligers die het een uitdaging vinden om te werken met jongeren die zich nog aan het begin van hun schoolcarrière in het Mbo of de weg naar de arbeidsmarkt bevinden en een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.

Interesse?
Heeft u interesse om als vrijwilliger één van onze studenten of cursisten te coachen, meld u dan aan via onderstaande aanmeldlink. U ontvangt dan meer informatie en wordt uitgenodigd voor een (evt. digitale) kennismaking. Na deze kennismaking, waarin u ook al uw vragen kunt stellen, beslist u pas definitief of coachen bij MonCoach Zuid West iets voor u is.

Ook als u een groot netwerk heeft of mensen in kan schakelen die positieve rolmodellen kunnen en willen zijn voor onze studenten, willen wij u vragen te reageren. U kunt uw mail sturen naar moncoach.zuidwest@rocmondriaan.nl . Wij nemen dan contact met u op.

Wij beogen in het najaar van 2022 de eerste studenten te kunnen koppelen aan een vrijwilliger.